Partnere i Myanmar

I det fælles projekt “Foundation for Change Myanmar” arbejder vi sammen med YMCA, YWCA og Shalom. De tre organisationer arbejder på hver deres måde med at gøre samfundet til et bedre sted for alle.

Det gør de blandt andet med de frivillige unge, som arbejder med samfundsudvikling i landsbyer, byggeprojekter, undervisning, pleje på børnehjem og ældrecentre, religionsdialog, computertræning, oplysning om trafficking og menneskerettigheder, mikrolånskoncepter og meget andet.

 

YMCA MYANMAR

YMCA-1YMCA i Myanmar arbejder med at forbedre leveforholdene for mange mennesker, tilbyde sociale og sportslige aktiviteter for alle uanset religion, køn og sociale forhold.

YMCA Myanmar har følgende mål:

• Arbejde i solidaritet med de fattige og skabe bedre leveforhold for dem,

• Skabe dialog og samarbejde mellem mennesker af forskellige tro og ideologier,

• Skabe aktiviteter for unge, så de kan udvikle sig til ansvarlige borgere,

• Tilbyde aktiviteter for unge der øger deres kompetencer til at tage del i Myanmars udvikling, og

• Arbejde for at skabe lige muligheder for drenge og piger i samfundet.

De frivillige i YMCA er meget aktive med at lave frivilligt arbejde for bl.a. børnehjem, udsatte grupper og øde landsbyer.

YWCA MYANMAR

YWCAYWCA i Myanmar arbejder for at skabe fortalervirksomhed blandt unge kvinder, give dem lederkompetencer, arbejde for retfærdighed og bæredygtig udvikling med fokus på lige rettigheder.

YWCA Myanmars mål er at:

• Yde træning og aktiviteter for unge kvinder uanset religion, etnicitet og social status

• Tilbyde aktiviteter der øger kendskabet til børn og kvinders rettigheder

• Organisere aktiviteter der tilbyder træning i hygiejne, rettigheder, osv.

SHALOM FOUNDATION

Shalom arbejder med fattigdomsbekæmpelse og dialog. Shaloms udviklingsarbejde tager udgangspunkt i at give beboere i afsidesliggende landsbyer mulighed for at deltage i demokratiet på lige vilkår med andre. Landsbyerne ligger i stater, hvor der primært bor kristne etniske minoriteter, og hvor der er eller har været krig mellem de etniske grupper og regeringens hær.
I projekterne bruges der meget tid på at lære folk om de demokratiske spilleregler, hvordan man organiserer sig og hvordan man henvender sig til en offentlig myndighed og giver udtryk for, hvad man kunne tænke sig ændret.
Myanmar var et militærdiktatur indtil 2010 og mange skal først til at lære demokratiet at kende efter mere end 60 års diktatur. Arbejdet med demokrati kunne ikke lade sig gøre, hvis det ikke havde været for de mange frivillige unge, der bruger 2 år af deres liv på at bo og arbejde frivilligt ude i de landsbyer, der er udvalgt til projektet.
Det er de frivilliges indsats og hårde arbejde der gør, at landsbyerne bliver kloge på demokratiet, hvad det betyder at have lige ret til at sige noget i større forsamlinger og hvordan beboerne selv kan være med til at påvirke deres fremtid og mulighed ved at kræve deres ret overfor de offentlige myndigheder.

Læs mere på Danmissions hjemmeside