Partnere i Danmark

DANMISSION

Logo, logoDanmission er FDFs partner i Minglabar Myanmar – Fundament for Forandring. Det er altså gennem Danmission at FDF har en partner i Myanmar, og Danmission stø
tter samtidig oplysningsarbejdet i Danmark og er med til at gøre det muligt at sende rejser til Myanmar.
Danmission er en dansk folkekirkelig udviklingsorganisation, der har arbejdet med de fattigste af de fattige i mere end 150 år. Danmission arbejder i 12 forskellige lande med både fattigdomsbekæmpelse, kirkeudvikling og inter-religiøs dialog. Danmission har arbejdet i Myanmar siden 2007.
I fattigdomsarbejdet er der fokus på fire temaer:
1. Vi tager fat på de grundlæggende årsager til fattigdommen og arbejder for at styrke lokale samfund, så de bliver i stand til at deltage i og forbedre deres samfunds beslutningsprocesser og levevilkår.
2. Danmission anser dialog som en grundlæggende tilgang til arbejdet med konfliktløsning og fredsskabelse og en vigtig del af fattigdomsarbejdet.
3. Vi støtter træning af børn, unge og voksne og ønsker at styrke deres viden om deres rettigheder og evne til at udnytte dem.
4. Danmission arbejder for udvikling af nye bæredygtige indkomstmuligheder for den fattige del af befolkningen, og vi arbejder for at sikre miljøet og naturens bæredygtighed.

Læs mere på Danmissions hjemmeside

 

SILKEBORG HØJSKOLE

’Minglabar Myanmar – Fundament for Forandring’ samarbejder også med Silkeborg Højskole.
Samarbejdet med skolen er med fokus på, at højskoleeleverne fra U-landslinjen rejser til Myanmar i 8 uger i juni-juli i 2015 og 2016. Under opholdet vil eleverne opleve Myanmar og projektet Minglabar Myanmar på tæt hold, de vil møde unge fra Myanmar og de vil udføre frivilligt arbejde for partnerorganisationerne.
Læs mere på Silkeborg Højskoles hjemmeside