Menneskerettigheder og udvikling

Myanmar er hyppigt blevet kritiseret af blandt andet FN’s Menneskerettigheds-kommission for at begå alvorlige overtrædelser af menneskerettighederne, herunder udenretslige drab, tvangsarbejde, menneskehandel, fordrivelser, voldtægt i forbindelse med krigsførelse mm.

Siden valget i 2010 har regeringen iværksat en række reformer, der blandt andet omfatter oprettelsen af en uafhængig national menneskerettighedskommission, tildeling af amnesti til politiske fanger, lempelse af pressecensur samt en ny arbejdsmarkedslov der tillader fagforeninger og strejker. Trods de positive skridt mod reform er menneskerettighedssituationen i landet fortsat bekymrende.

På trods af, at den burmesiske regering har accepteret FN’s Millennium Development Goals for 2015, er Myanmar langt fra at opfylde dem. Sammenlignet med sine nabolande halter Myanmar efter på de fleste socioøkonomiske indikatorer, hvilket afspejles i landets placering som nr. 149 ud af 187 lande på UNDP’s Human Development Index.

Et meget lavt niveau af offentlige investeringer, især i uddannelses- og sundhedssystemet, betyder en alarmerende lav kvalitet og ringe adgang til uddannelse og sundhedsydelser for civilbefolkningen.

Udviklingsbistanden til Myanmar har hidtil været underlagt restriktioner og blev mødt af modvillighed af det tidligere militærregime, hvorfor den samlede udviklingsbistand til Myanmar er den næstlaveste pr. indbygger blandt lavindkomstlande, med ca. 8 USD pr. capita i 2011.

Til sammenligning modtog Laos 53 USD pr. capita samme år. Den seneste positive politiske udvikling har dog åbnet op for et bredere engagement med regeringen både på centralt, regionalt og lokalt niveau. I 2012 genoptog Verdensbanken sit samarbejde med Myanmar efter næsten 25 års fravær. Ligeledes er en række lande begyndt at samarbejde med regeringen om udviklingstiltag.