Landefakta og historie

Det sydøstasiatiske land Myanmar grænser op til Bangladesh, Indien, Kina, Laos og Thailand og har ca. 55 millioner indbyggere. 80-90 procent af befolkningen er buddhister, mens der er 3-4 procent kristne og 3-4 procent muslimer.

Myanmar var britisk koloni fra 1886-1948, hvor landet, som et af de eneste i verden, forhandlede sig til selvstændighed på fredelig vis. Myanmar var på daværende tidspunkt et af de rigeste lande i Asien. I 1962 blev regeringen kuppet af militæret og Myanmar blev kastet ud i økonomisk, socialt og politisk forfald. I dag er Myanmar et af de fattigste lande i verden.

Myanmar gennemførte den 7. november 2010 sit første parlamentsvalg i mere end 20 år. I 1990 vandt National League for Democracy (NLD) med Aung San Suu Kyi i spidsen en overvældende sejr. Militærregeringen nægtede dengang at anerkende resultatet af valget og blev siddende på magten.

I den mellemliggende periode har landet været styret af en militærjunta og en regering udpeget af juntaen. Regimet opretholdt herefter et betydeligt pres på oppositionen blandt andet gennem omfattende brug af langvarige fængslinger og husarrest af etniske ledere og oppositionspolitikere, herunder Aung San Suu Kyi, som sad i husarrest 1989-1995, 2000-2002 og 2003-2010.

Den 30. marts 2011 trådte juntalederen, seniorgeneral Than Shwe officielt tilbage som Myanmars statsleder, og landet overgik formelt til en civil regering under ledelse af den pensionerede general – nu præsident – Thein Sein, der hidtil havde været premierminister i den junta-udpegede regering. Den nye regering er domineret af forhenværende officerer, men formelt er der tale om Myanmars første civile regering siden 1962.

Det øgede reformtempo siden august 2011, og ikke mindst det forhold, at regeringen har indledt en reel dialog om national forsoning med Aung San Suu Kyi og hendes parti, NLD, har dog bidraget til en forsigtig optimisme, hvor flere af de udemokratiske love også er blevet ændret. NLD stillede derfor også op til suppleringsvalgene til parlamentet den 1. april 2012 og kom ind. Suppleringsvalgene blev overordnet set afviklet på fri og fair vis. 8. november 2015 blev det næste nationale valg afholdt. Et valg, som omverdenen havde store forventninger til.

Læs videre om menneskerettigheder og udvikling.