Minglabar Myanmar som case

Minglabar Myanmar er ikke bare et projekt, der bliver lagt mærke til i FDF og KFUM og KFUK. I efteråret har DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd) sendt en længere rapport til Udenrigsministeriet (UM)for at argumentere for hvordan støttekronerne bruges. Her blev Minglabar Myanmar brugt til at vise hvordan internationalt engagement kan bruges i formidling og aktiviteter hjemme i Danmark også. Herunder følger case-beskrivelsen fra DUF til UM:

jeremiahmayfolkemøde

Jeremiah og May, ungeledere fra Myanmar i Minglabar Myanmar gennem DUF, på Ungdommens Folkemøde i september.

 

Myanmarprojekt skaber aktiviteter lokalt i FDF og KFUM og KFUK 

FDF og KFUM og KFUK har forenet kræfterne i det store projekt ”Minglabar Myanmar – Fundament for Forandring”, som støtter frivillige unge i at engagere sig i Myanmars civilsamfund. Gennem projektet får frivillige i Myanmar nye kvalifikationer og motiveres til at støtte landets demokratiske udvikling. For de danske foreninger er de internationale resultater dog kun ét af to ben i projektet. For partnerskabet giver i lige så høj grad værdi både lokalt og nationalt for de to foreninger, fortæller Andreas Gammelgaard, der er formand for projektet i FDF:

”Det skaber stor værdi for vores forening og giver os større berettigelse. Vi er engagerede i de lokalsamfund, vi er en del af rundt omkring i Danmark, men vi er også engagerede i den verden, vi er en del af. Vi kan videregive vores erfaringer med foreningsarbejde til unge i Myanmar, men med partnerskabet lærer vi også enormt meget selv.”

Årlige udvekslinger mellem frivillige i henholdsvis Danmark og Myanmar bidrager til det omfattende oplysningsarbejde. Desuden har foreningerne udviklet 25 aktivitetskasser, som kan udlånes af lokalforeninger og kredse i hele Danmark. Kasserne indeholder både ting fra Myanmar og beskrivelser af aktiviteter fra og om Myanmar med vedledninger til at engagere forskellige aldersgrupper. Også flere regionale og nationale arrangementer i 2015, så som kurser målrettet de 15 til 18-årige i FDF og lederkurser i begge foreninger, har haft projektet som tema med undervisning i, hvordan projektet formidles til børn og unge. På den måde engageres børn og unge løbende i samtaler om, hvordan det er at leve et andet sted i verden, og hvorfor det er vigtigt at støtte udviklingen af et frivilligt foreningsliv i Myanmar og udviklingen af det nye demokrati.

”Med vores partnere i Myanmar lærer vi sammen på tværs af landegrænser om det gode lederskab, projektplanlægning og afvikling af aktiviteter for børn og unge. Det giver en helt særlig oplevelse af fælleskab. Samtidig bliver vi nødt til at reflektere over vores værdier, og hvad det egentlig vil sige at være frivillig og engageret. Det styrker vores organisationsfortælling og udvikler vores forening,” fortæller Andreas Gammelgaard.