Gertrud blog Minglabar Myanmar 2

Hvad dialog også er

I januar rejste Gertrud til Myanmar på dialogrejse. Målet var at blive klogere på den myanmesiske kultur, folket og tro. Læs hendes beretning her.

Af: Gertrud Payal Pilegaard Thomsen

Dialog. Dia – log. I følge ordnet.dk kommer det af de latinske ord dia og logos. Gennem ord.

I slutningen af januar tog jeg på dialogrejse til Myanmar. En rejse arrangeret af KFUM og KFUK, FDF og Danmission. En rejse, hvor jeg gennem ord skulle blive klogere på den myanmesiske kultur, det myanmesiske folk og ikke mindst på det brogede trosliv, der udfolder sig i dette farverige land. En rejse, hvor jeg skulle møde mennesker og lærer om deres livsfilosofier gennem ord.

Gertrud blog Minglabar Myanmar Foto Thomas Heie

Dialog. Nogle gange er ordnet.dk måske ikke fyldestgørende nok. Dette er, efter min mening, et strålende eksempel. Dialog er i virkelig, menneskelig, nærværende praksis et møde gennem så meget mere end ord. Der, i de gyldne pagoders land, et sted ude i den smukke regnskovs-natur, ved et bord i eftermiddagsheden sammen med en gruppe danske og myanmesiske deltagere på Danmissions Dialogue Camp, var dialog så meget mere.

Vi havde hver valgt et citat eller en passage fra vores respektive helligskrifter, som var af særlig betydning for lige netop os. At dele dette med hinanden udfoldede dialogbegrebet på, for mig, helt nye måder, og rakte langt længere end ord.

Dialog var at mærke, hvordan det betød noget, at dét, der blev delt, var af betydning. Hvordan det ugyldiggjorde en måske ellers forudindtaget opfattelse af et trossamfund. Hvordan det gav stof til eftertanke om, hvorvidt mennesker defineres ud fra den gængse omtale af deres religion, eller om religionen defineres ud fra de mennesker, der lever med den.

Dialog var at opleve det respektfulde møde. At der blev skabt en naturlig, gensidig respekt. En respekt, der trodsede principielle uenigheder og forskellige trostilknytninger. En respekt, der gav plads til at udtrykke præcis dét, det delte satte igang af tanker, følelser og spørgsmål.

Dialog var, at mennesker på tværs af kulturer, kunne skabe et rum, hvor ærlighed, tillid og åbenhed var nøgleord. Et rum, der trods de store forudsætninger for uenighed, fremmede de universelle håb, der ofte drukner i snæversyn og krigsmentalitet.  Et rum, der, sat op i dialogens tegn, klargjorde, hvad dialog er.

Dialog. Dia-logos. Gennem ord. Kære ordnet: Jeg tillader mig at anbefale, at tilføje en lille notits til jeres ellers fornemme ordforklaringsdatabase: Dialog skal opleves.

Nederste foto: Thomas Heie Nielsen